ابوطالبی: سرمای زمستان اروپا به یخبندان زمستان اقتصاد ایران پیوند نخورده است
ابوطالبی: سرمای زمستان اروپا به یخبندان زمستان اقتصاد ایران پیوند نخورده است

ابوطالبی: سرمای زمستان اروپا به یخبندان زمستان اقتصاد ایران پیوند نخورده است حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رییس جمهور سابق، در توئیتی نوشت:سرمای زمستانِ اروپا چندان به یخبندان زمستانِ اقتصاد ایران پیوند نخورده است. 🔹تاریخ ابتدا می‌نویسد که زمستان اروپا چگونه گذشته، و یخبندانِ اقتصاد ایران چرا اینگونه ماندگار شده است؛ سپس قضاوت خواهد کرد که […]

ابوطالبی: سرمای زمستان اروپا به یخبندان زمستان اقتصاد ایران پیوند نخورده است

حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رییس جمهور سابق، در توئیتی نوشت:سرمای زمستانِ اروپا چندان به یخبندان زمستانِ اقتصاد ایران پیوند نخورده است.

🔹تاریخ ابتدا می‌نویسد که زمستان اروپا چگونه گذشته، و یخبندانِ اقتصاد ایران چرا اینگونه ماندگار شده است؛ سپس قضاوت خواهد کرد که کدام کشورها در تامین منافع مردم خود موفق و درست عمل کرده ‌اند.

🔹یکسال از تاکتیک «طولانی کردن مذاکرات» در بحث هسته‌ای گذشت؛ سال دومِ دولت هم با تاکتیک «پرتاب توپ به زمین طرف مقابل» آغاز گردید، که ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد.

🔹سپس ورود به بحث انتخابات، فضای سیاسی را می‌آلاید، و دیگر توافقی ممکن نخواهد بود! آیا مذاکره مستقیم تنها راه حل نیست؟