اتاق بازرگانی: آماده تبعات بلند مدت تحریم‌ ها باشیم
اتاق بازرگانی: آماده تبعات بلند مدت تحریم‌ ها باشیم

اتاق بازرگانی: آماده تبعات بلند مدت تحریم‌ ها باشیم کیوان کاشفی عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: صنعت و معدن کشور نیاز به برنامه ریزی کلان و بلندمدت برای مقابله تهدیدها دارد. 🔹از مهم‌ترین تبعاتی که تحریم‌ها بر حوزه تولید و تجارت کشور دارد هم یاد کرد و یکی از مهم‌ترین آنها را فاصله […]

اتاق بازرگانی: آماده تبعات بلند مدت تحریم‌ ها باشیم

کیوان کاشفی عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: صنعت و معدن کشور نیاز به برنامه ریزی کلان و بلندمدت برای مقابله تهدیدها دارد.

🔹از مهم‌ترین تبعاتی که تحریم‌ها بر حوزه تولید و تجارت کشور دارد هم یاد کرد و یکی از مهم‌ترین آنها را فاصله شدید و عجیب با تکنولوژی روز دنیا اعلام کرد.

🔹استفاده از تکنولوژی روز مزیت‌های متعددی برای صنایع جهان به همراه دارد که ما به‌ناچار با توجه به شرایطی که در اقتصاد و صنعت کشور با آن مواجهیم تا حدودی مجبور به گذر از این مزیت‌ها شدیم.