اتاق بازرگانی: کاهش سرعت اینترنت ملموس شده است
اتاق بازرگانی: کاهش سرعت اینترنت ملموس شده است

اتاق بازرگانی: کاهش سرعت اینترنت ملموس شده است معاملات بورسی با دشواری انجام می‌شود 🔹نائب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: نقل و انتقال بورس در کشور با اینترنت صورت می‌گیرد این در حالیست که معامله در بورس در بسیاری از موارد به دلیل کاهش سرعت اینترنت با دشواری انجام می‌شود همه […]

اتاق بازرگانی: کاهش سرعت اینترنت ملموس شده است

معاملات بورسی با دشواری انجام می‌شود

🔹نائب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: نقل و انتقال بورس در کشور با اینترنت صورت می‌گیرد این در حالیست که معامله در بورس در بسیاری از موارد به دلیل کاهش سرعت اینترنت با دشواری انجام می‌شود همه این موارد جزو فاکتورهای عقب‌گرد برای پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شود.