اتفاقی رویایی برای پرسپولیسی‌ها؛ ۲ قهرمانی در یک روز
اتفاقی رویایی برای پرسپولیسی‌ها؛ ۲ قهرمانی در یک روز

اتفاقی رویایی برای پرسپولیسی‌ها؛ ۲ قهرمانی در یک روز با تصمیم سازمان لیگ در صورت برد پرسپولیس در فینال جام حذفی این تیم به عنوان قهرمان سوپرلیگ نیز انتخاب خواهد شد.

اتفاقی رویایی برای پرسپولیسی‌ها؛ ۲ قهرمانی در یک روز

با تصمیم سازمان لیگ در صورت برد پرسپولیس در فینال جام حذفی این تیم به عنوان قهرمان سوپرلیگ نیز انتخاب خواهد شد.