اتفاقی عجیب در بازی دوستانه ترکیه و کرواسی!
اتفاقی عجیب در بازی دوستانه ترکیه و کرواسی!

اتفاقی عجیب در بازی دوستانه ترکیه و کرواسی! 🔸در بین دو نیمه دیدار شب گذشته ترکیه و کرواسی ویدا کاپیتان کروات ها تعویض شد؛ علت این تعویض با خبر شدن کنفدراسیون فوتبال این کشور از مثبت شدن تست کرونای روز قبل مدافع این تیم اعلام شد!با این حال، همچنان ممکن است ویدا ویروس را به […]

اتفاقی عجیب در بازی دوستانه ترکیه و کرواسی!

🔸در بین دو نیمه دیدار شب گذشته ترکیه و کرواسی ویدا کاپیتان کروات ها تعویض شد؛ علت این تعویض با خبر شدن کنفدراسیون فوتبال این کشور از مثبت شدن تست کرونای روز قبل مدافع این تیم اعلام شد!
با این حال، همچنان ممکن است ویدا ویروس را به بازیکنان داخل زمین منتقل کرده باشد. این مدافع کرواسی اکنون در استانبول قرنطینه است.