اتمام عملیات زیرسازی و تسطیح پیاده راههای فاز دوم مجموعه فرهنگی تاریخی باغشمال
اتمام عملیات زیرسازی و تسطیح پیاده راههای فاز دوم مجموعه فرهنگی تاریخی باغشمال

اتمام عملیات زیرسازی و تسطیح پیاده راههای فاز دوم مجموعه فرهنگی تاریخی باغشمال عملیات زیرسازی، تسطیح و رگلاژ پیاده راههای فاز دوم پارک باغشمال در مساحتی معادل ۵ هزار متر و ۳۰۰ مربع به اتمام رسید. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز ، عملیات عمرانی جهت احداث فاز دوم پارک باغشمال در چند […]

اتمام عملیات زیرسازی و تسطیح پیاده راههای فاز دوم مجموعه فرهنگی تاریخی باغشمال

عملیات زیرسازی، تسطیح و رگلاژ پیاده راههای فاز دوم پارک باغشمال در مساحتی معادل ۵ هزار متر و ۳۰۰ مربع به اتمام رسید.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز ، عملیات عمرانی جهت احداث فاز دوم پارک باغشمال در چند جبهه ادامه دارد، که در این راستا عملیات زیرسازی رگلاژ و تسطیح پیاده راه های این پارک از سوی معاونت فنی عمرانی تکمیل و به اتمام رسید.

با اتمام تسطیح و رگلاژ، به زودی کف سازی این پیاده راه ها در ۵هزار و ۳۰۰ متر مربع شروع خواهد شد. این پیاده راه های اصلی و فرعی با کف پوش های بتنی پیش ساخته کف سازی خواهد شد.