اتهامات تند معاون رئیسی علیه دولت روحانی روی آنتن زنده سیما
اتهامات تند معاون رئیسی علیه دولت روحانی روی آنتن زنده سیما

اتهامات تند معاون رئیسی علیه دولت روحانی روی آنتن زنده سیما سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت در برنامه تلویزیونی «رو در رو»:رخوت حاکم در دوره گذشته در کنار ریخت و پاش، تجملات و تشریفات، عدم انضباط مالی و در مواردی برخی سوء استفاده هایی که وجود داشت به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نبود […]

اتهامات تند معاون رئیسی علیه دولت روحانی روی آنتن زنده سیما

سید محمد حسینی معاون پارلمانی دولت در برنامه تلویزیونی «رو در رو»:رخوت حاکم در دوره گذشته در کنار ریخت و پاش، تجملات و تشریفات، عدم انضباط مالی و در مواردی برخی سوء استفاده هایی که وجود داشت به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نبود و این شرایط، وضعیت بسیار نابسامانی در زندگی مردم بوجود آورده بود، لذا امروز ضرورت دارد که افرادی متعهد و انقلابی در صحنه حضور داشته و فداکارانه برای مردم و رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

🔹با حضور در تهران و از پشت میز و از طریق مانیتور، نمی توان تصمیم دقیقی برای رفع مشکلات و نیازمندی های مناطق مختلف اتخاذ کرد و ضرورت دارد مسئولین با حضور و بررسی های میدانی و در گفتگوی رودررو با مردم و مسئولین محلی نسبت به رفع مشکل چاره اندیشی کنند.