«اجبار»، منکر است
«اجبار»، منکر است

«اجبار»، منکر است محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس:حجاب یک ارزش مذهبی است و با درون‌سازی توفیق تقویت این هنجار به دست می‌آید ولی با اجبار امکان‌پذیر نیست. 🔹به نظر می‌آید این روش‌ که افراد را وادار به اعتراف یا سازش کرده و در رسانه نمایش دهند به تعمیق شکاف در جامعه کمک می‌کند […]

«اجبار»، منکر است

محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس:حجاب یک ارزش مذهبی است و با درون‌سازی توفیق تقویت این هنجار به دست می‌آید ولی با اجبار امکان‌پذیر نیست.

🔹به نظر می‌آید این روش‌ که افراد را وادار به اعتراف یا سازش کرده و در رسانه نمایش دهند به تعمیق شکاف در جامعه کمک می‌کند نه حل آن.

🔹رعایت پوشش هنجار را به جای روش‌های قهری می‌توان با روش‌های ایجابی آن را تبدیل به معروف کرد. به نظرم روش‌های فردی و قهری حتی در میان اقشار متدین، مذهبی و زنان محجبه به یک منکر تبدیل شده است.

🔹اجبار به حجاب با روش‌های سلبی را بسیاری از خانواده‌های مذهبی و متدین نمی‌پسندند. یعنی‌ به نظر می‌رسد در حال حاضر اجبار به منکر تبدیل شده است.

🔹اعتراض جامعه این است که چرا در مسئله عدالت، ظلم، سوءاستفاده‌ها و… دستگاه قضایی و نظارتی کم‌توان و کم‌تاثیر هستند و این همه نیرو و انرژی صرف برخورد با پدیده حجاب می‌شود؟ این دو برخورد با هم سازگاری ندارد.

🔹از نظر شرعی لمس بدن نامحرم حرام است. در صحنه‌هایی که می‌بینیم متاسفانه پلیس مرد و حتی پلیس زن به شهروندان تعرض می‌کنند.