اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی
اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی

اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی رییس سازمان ثبت احوال کشور:همه شهروندان کشور باید در سریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه‌های قدیمی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شوند.

اجبار در تعویض شناسنامه‌های قدیمی

رییس سازمان ثبت احوال کشور:همه شهروندان کشور باید در سریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه‌های قدیمی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شوند.