اجرای اسناد آمایش سرزمین توسعه پایدار را به دنبال دارد
اجرای اسناد آمایش سرزمین توسعه پایدار را به دنبال دارد

معاون سازمان مدیریت استان مطرح کرد اجرای اسناد آمایش سرزمین توسعه پایدار را به دنبال دارد تایسیز نیوز – معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: عملیاتی کردن اسناد آمایش سرزمین، استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد. کریم عابدینی در […]

معاون سازمان مدیریت استان مطرح کرد

اجرای اسناد آمایش سرزمین توسعه پایدار را به دنبال دارد

اجرای اسناد آمایش سرزمین توسعه پایدار را به دنبال دارد

تایسیز نیوز – معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: عملیاتی کردن اسناد آمایش سرزمین، استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد.

کریم عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سطح دنیا با هدف ایجاد تعادل بین محیط زیست، فعالیت و جمعیت، اسناد آمایش سرزمین تهیه می‌شود، چرا که عدم تعادل و عدم توازن فضایی در استقرار و پراکنش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی(کشاورزی، صنعت و خدمات) طی مسیر توسعه را با دشواری روبرو خواهد کرد. 

وی افزود: بر این مبنا، از سال ۱۳۷۶ مطالعات ملی و استانی آمایش سرزمین شروع و با تلاش کارشناسان سازمان و مشاور تحقیقاتی، در سال ۱۳۹۹ مطالعات نهایی و به تصویب رسید که چارچوب‌های قانونی دولت را مکلف کرد تا به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه، اسناد آمایش سرزمین عملیاتی شوند.

وی تشریح کرد: بدیهی است که عملیاتی کردن این اسناد منتج به ارائه برنامه‌های اجرایی ملی، منطقه‌ای و استانی می‌شود که استفاده کارآمد از قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار کشور، منطقه و استان را به همراه دارد. 

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر و با استناد به اختیارات قانونی، کلیه طرح‌های توسعه‌ای بخش دولتی و غیردولتی استان با سیاست‌ها و الزامات اسناد آمایش سرزمین تطبیق داده می‌شود که در این فرآیند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نقش راهبری و هماهنگی را بر عهده دارد.

وی توضیح داد: در سال گذشته نیز این سازمان ۳۲ طرح توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، خدماتی و طرحهای ملی مسکن را از بُـعد تطبیق با اسناد آمایش سرزمین مورد بررسی قرار داد و در مواردی با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی بازدید میدانی نیز صورت پذیرفت و در نهایت این طرح‌ها در ۲ گروه «مطابقت با اسناد آمایش و توافق با  اجرای طرح »، «عدم تطبیق با الزامات آمایش و اهداف توسعه‌ای استان و عدم توافق با اجرای طرح» قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین با پیگیری‌های امور آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شده است که الزامات آمایش سرزمین با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و سایر دستگاه‌های دخیل در صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها نیز عملیاتی شوند که این مورد از گام‌های مهم، اجرایی و ساختاری سند ملی و استانی آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی‌ها محسوب می‌شود. 

عابدینی ابراز کرد: در نهایت، از سامانه‌های کاربستی اسناد آمایش سرزمین می‌توان به سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور» نام برد که در آن، اطلاعات جغرافیایی و مکانی بخش‌های مختلف زیر بنایی، اجتماعی و اقتصادی، بارگذاری شده است تا از قابلیت‌های اجرایی  سامانه در تدوین برنامه‌های ملی و استان استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، وی خاطرنشان کرد: در تکمیل داده‌ها و اطلاعات مکانی سامانه «پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور»، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از پشتوانه کارشناسی و تخصصی، از سازمان‌های پیشرو در سطح سازمان‌های استانی سازمان برنامه و بودجه کشور محسوب می‌شود.