اجرای طرح تکمیل زنجیره تولید خودرو در آذربایجان شرقی
اجرای طرح تکمیل زنجیره تولید خودرو در آذربایجان شرقی

🔺اجرای طرح تکمیل زنجیره تولید خودرو در آذربایجان شرقی 🔹رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعلام کرد: اقدامات لازم برای تکمیل زنجیره تولید خودروی سواری در استان در حال اجرا است.

🔺اجرای طرح تکمیل زنجیره تولید خودرو در آذربایجان شرقی

🔹رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعلام کرد: اقدامات لازم برای تکمیل زنجیره تولید خودروی سواری در استان در حال اجرا است.