احتمال توزیع واکسن کرونا تا پایان ماه نوامبر
احتمال توزیع واکسن کرونا تا پایان ماه نوامبر

احتمال توزیع واکسن کرونا تا پایان ماه نوامبر مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در آمریکا:🔹 این احتمال وجود دارد که دوزهایی از واکسن کروناویروس تا پایان ماه نوامبر (ماه جاری میلادی) در دسترس قرار گیرد.

احتمال توزیع واکسن کرونا تا پایان ماه نوامبر

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی در آمریکا:
🔹 این احتمال وجود دارد که دوزهایی از واکسن کروناویروس تا پایان ماه نوامبر (ماه جاری میلادی) در دسترس قرار گیرد.