احتمال حضور بانوان در بازی پرسپولیس و مس
احتمال حضور بانوان در بازی پرسپولیس و مس

احتمال حضور بانوان در بازی پرسپولیس و مس 🔹مدیرروابط عمومی‌سازمان لیگ خبر داد: اگه اتفاق خاصی رخ ندهد بازی پنجشنبه دو تیم استقلال – مس کرمان با حضور بانوان برگزار خواهد شد.

احتمال حضور بانوان در بازی پرسپولیس و مس

🔹مدیرروابط عمومی‌سازمان لیگ خبر داد: اگه اتفاق خاصی رخ ندهد بازی پنجشنبه دو تیم استقلال – مس کرمان با حضور بانوان برگزار خواهد شد.