احتمال خشونت پس از اعلام نتایج انتخابات فرانسه
احتمال خشونت پس از اعلام نتایج انتخابات فرانسه

احتمال خشونت پس از اعلام نتایج انتخابات فرانسه🔹 سفارت آمریکا در پاریس به اتباع خود در مورد تجمعاتی که امشب (یکشنبه) پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه ممکن است به خشونت تبدیل شود، هشدار داد.🔹سفارت آمریکا از تمام کارمندان خود خواست تا از قرار گرفتن در مکان‌هایی که احتمال تظاهرات و تجمعات […]

احتمال خشونت پس از اعلام نتایج انتخابات فرانسه🔹

سفارت آمریکا در پاریس به اتباع خود در مورد تجمعاتی که امشب (یکشنبه) پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه ممکن است به خشونت تبدیل شود، هشدار داد.🔹سفارت آمریکا از تمام کارمندان خود خواست تا از قرار گرفتن در مکان‌هایی که احتمال تظاهرات و تجمعات می رود، دوری کنند.🔹در پی اعلام نتیجه دور نخست انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه نیز شهرهای بزرگی چون رن، پاریس و لیون به صحنه اعتراض، ناآرامی و خشونت تبدیل شد.