احتمال لغو «دربی» پایتخت/ سه‌شنبه روز پیک آلودگی است
احتمال لغو «دربی» پایتخت/ سه‌شنبه روز پیک آلودگی است

احتمال لغو «دربی» پایتخت/ سه‌شنبه روز پیک آلودگی است فریبا گودرزی کارشناس هواشناسی:مطمئناً تا روز سه‌شنبه انباشت ادامه خواهد داشت، ولی تصمیم نهایی را کمیته اضطرار آلودگی هوا خواهد گرفت. 🔹با شاخص بالای ۱۵۰ فعالیت‌های فیزیکی در هوای باز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، مخصوصاً اینکه سه‌شنبه روز پیک آلودگی هواست و شاخص حتی به […]

احتمال لغو «دربی» پایتخت/ سه‌شنبه روز پیک آلودگی است

فریبا گودرزی کارشناس هواشناسی:مطمئناً تا روز سه‌شنبه انباشت ادامه خواهد داشت، ولی تصمیم نهایی را کمیته اضطرار آلودگی هوا خواهد گرفت.

🔹با شاخص بالای ۱۵۰ فعالیت‌های فیزیکی در هوای باز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، مخصوصاً اینکه سه‌شنبه روز پیک آلودگی هواست و شاخص حتی به ۱۷۰ خواهد رسید.

🔹در روز سه‌شنبه به غیر از فعالیت بدنی، حتی تماشاگران هم نباید در معرض هوای آلوده قرار بگیرند. ، آن وقت هزاران نفر با خودرو‌های‌شان به ورزشگاه بروند؟