احداث بیمارستان صحرایی در منطقه زلزله زده استان هرمزگان
احداث بیمارستان صحرایی در منطقه زلزله زده استان هرمزگان

احداث بیمارستان صحرایی در منطقه زلزله زده استان هرمزگان فرمانده نیروی دریایی ارتش:🔹از بامداد امروز و پس از زلزله هرمزگان، تیم آوار برداری و امداد و نجات نیروی دریایی ارتش در منطقه حاضر شد.🔹 منطقه یکم دریایی با احداث بیمارستان صحرایی در منطقه در حال انجام خدمات درمانی و بهداشتی به آسیب دیدگان حادثه است. […]

احداث بیمارستان صحرایی در منطقه زلزله زده استان هرمزگان

فرمانده نیروی دریایی ارتش:🔹از بامداد امروز و پس از زلزله هرمزگان، تیم آوار برداری و امداد و نجات نیروی دریایی ارتش در منطقه حاضر شد.🔹

منطقه یکم دریایی با احداث بیمارستان صحرایی در منطقه در حال انجام خدمات درمانی و بهداشتی به آسیب دیدگان حادثه است. 🔹

همچنین آشپزخانه صحرایی این نیرو با طبخ غذای گرم به ارائه خدمت به مردم می‌پردازد.

🔹بالگردهای نیروی دریایی ارتش نیز آماده انتقال تجهیزات و نیروهای بیشتر در صورت نیاز به منطقه هستند.