احداث سالن زورخانه‌ای امیریه در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
احداث سالن زورخانه‌ای امیریه در منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

شهردار منطقه ۸ از احداث زورخانه امیریه در کوچه مجتهدیلر خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، حسین منیری فر ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به کمبود شدید سالن زورخانه ای در محدوده مرکزی شهر، شهرداری منطقه ۸ به منظور احیاء ورزش های  باستانی اقدام به احداث سالن زورخانه ای در کوچه مجتهدیلر کرده است. […]

شهردار منطقه ۸ از احداث زورخانه امیریه در کوچه مجتهدیلر خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، حسین منیری فر ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به کمبود شدید سالن زورخانه ای در محدوده مرکزی شهر، شهرداری منطقه ۸ به منظور احیاء ورزش های  باستانی اقدام به احداث سالن زورخانه ای در کوچه مجتهدیلر کرده است.

وی گفت: در راستای حمایت از ورزشکاران باستانی، از روزهای گذشته  با تغییر کاربری و تخریب سالن تجاری –خدماتی شهرداری منطقه ۸ در بازار صنایع دستی امیریه، مصمم هستیم اولین سالن زورخانه ای شهرداری تبریز را در محدوده مرکزی شهر احداث کنیم.

شهردار منطقه ۸ با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه قهرمانی، روح ایثار و پهلوانی ورزشکاران، افزود: احداث این زورخانه می‌تواند موجب تقویت ورزش باستانی در کهن شهر تبریز شود.