احداث پارک حاشیه ای به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در اراضی ارتش
احداث پارک حاشیه ای به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در اراضی ارتش

احداث پارک حاشیه ای به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در اراضی ارتش آماده‌سازی اراضی پادگان سابق ارتش با کاربری‌های مختلف مسکونی ، تجاری ، خدماتی و آموزشی با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز با جدیت تداوم دارد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز ، با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری […]

احداث پارک حاشیه ای به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع در اراضی ارتش

آماده‌سازی اراضی پادگان سابق ارتش با کاربری‌های مختلف مسکونی ، تجاری ، خدماتی و آموزشی با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز با جدیت تداوم دارد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز ، با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز، عملیات آماده سازی اراضی ۵۳ هکتاری ارتش با کاربری های مسکونی، تجاری ، خدماتی و فصای سبز با جدیت ادامه دارد.