احمد خاتمی: قوه قضائیه طوری با اغتشاشگران برخورد کند که بعدی‌ها دیگر هوس اغتشاش نکنند
احمد خاتمی: قوه قضائیه طوری با اغتشاشگران برخورد کند که بعدی‌ها دیگر هوس اغتشاش نکنند

🔻احمد خاتمی: قوه قضائیه طوری با اغتشاشگران برخورد کند که بعدی‌ها دیگر هوس اغتشاش نکنند امام جمعه موقت تهران:در حوادث اخیر با افراد ناآگاه باید از روی ترحم و رأفت اسلامی برخورد شود اما کسانی که سردسته اغتشاشات بودند یا هستند و پول دریافت میکنند تا شعار بنویسند و یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام […]

🔻احمد خاتمی: قوه قضائیه طوری با اغتشاشگران برخورد کند که بعدی‌ها دیگر هوس اغتشاش نکنند

امام جمعه موقت تهران:در حوادث اخیر با افراد ناآگاه باید از روی ترحم و رأفت اسلامی برخورد شود اما کسانی که سردسته اغتشاشات بودند یا هستند و پول دریافت میکنند تا شعار بنویسند و یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام می‌دهند نباید به این افراد رحم شود و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود و قوه قضاییه باید طوری با این اغتشاشگران برخورد کند که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.

🔹به بچه‌های فریب خورده گفته بودند یک هفته در خیابان باشید نظام فرو خواهد پاشید که باید به آن‌ها گفت: «شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه».