احمد خاتمی: من گفتم اکثر بی‌حجاب‌ها برخاسته از خانواده‌هایی اند که تدین ندارند؛ نگفتم برخاسته از دزد‌ها
احمد خاتمی: من گفتم اکثر بی‌حجاب‌ها برخاسته از خانواده‌هایی اند که تدین ندارند؛ نگفتم برخاسته از دزد‌ها

احمد خاتمی: من گفتم اکثر بی‌حجاب‌ها برخاسته از خانواده‌هایی اند که تدین ندارند؛ نگفتم برخاسته از دزد‌ها/ اکثر هم یعنی برخی 🔹خطیب این هفته نماز جمعه تهران: من گفتم بسیاری از بی‌حجاب‌ها برخاسته از همین خانواده‌هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی بود که من زدم. اصلاً در کلام من اسمی از «دزدها» نبود. بعد […]

احمد خاتمی: من گفتم اکثر بی‌حجاب‌ها برخاسته از خانواده‌هایی اند که تدین ندارند؛ نگفتم برخاسته از دزد‌ها/ اکثر هم یعنی برخی

🔹خطیب این هفته نماز جمعه تهران: من گفتم بسیاری از بی‌حجاب‌ها برخاسته از همین خانواده‌هایی هستند که تدین ندارند؛ این حرفی بود که من زدم.

اصلاً در کلام من اسمی از «دزدها» نبود. بعد از خطبه دیدم که منتشر شده فلانی گفته است که اکثر بی‌حجاب‌ها از خانواده دزدها هستند.

🔹بخشی از حرف من را تحریف کردند. گفته بودم بسیاری از کسانی که «بی‌حجاب هستند» اما «شل‌حجابی و کم‌حجابی» را به حرف من اضافه کردند. کم حجابی هم گناه است اما من درباره «بی‌حجابی» حرف زدم.

🔹من گفتم اکثر آنها یعنی برخی از آن‌ها؛ چه بسا یک خانمی از خانواده متدینی باشد اما از آنها بریده باشد. من گفتم «اکثر»؛ اکثر مفهوم دارد. کلمه دزد را من اصلاً نگفتم؛ هم تلویزیون این خطبه‌ها را پخش کرده است و مردم دیده‌اند و هم مکتوب خطبه‌ها که از ابتدا تا انتها آن را می‌نویسم موجود است.