احیا‌ء راه آهن جلفا باید اولویت اول وزارتخانه های امور خارجه و راه باشد
احیا‌ء راه آهن جلفا باید اولویت اول وزارتخانه های امور خارجه و راه باشد

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیرعامل شرکت راه آهن تاکید شد؛ احیا‌ء راه آهن جلفا باید اولویت اول وزارتخانه های امور خارجه و راه باشد مجید کیانی: احیاء راه‌آهن جلفا و اتصال آن به کشورهای همجوار باید اولویت اول وزارتخانه‌های راه و امور خارجه باشد و تحقق این راهبرد مستلزم پیگیری موضوع […]

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیرعامل شرکت راه آهن تاکید شد؛

احیا‌ء راه آهن جلفا باید اولویت اول وزارتخانه های امور خارجه و راه باشد

مجید کیانی: احیاء راه‌آهن جلفا و اتصال آن به کشورهای همجوار باید اولویت اول وزارتخانه‌های راه و امور خارجه باشد و تحقق این راهبرد مستلزم پیگیری موضوع در سطح ملی و بین‌المللی و همراهی سایر متولیان است.‌

در جلسات و دیدارهای متعدد بر اهمیت این موضوع تاکید شده و انتظار می‌رود در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز راه‌آهن ایران پیگیر این راهبرد گردد و در اولویت‌های کاری‌اش قرار گیرد.‌

تنوع تولیدات ارس و افزایش صادرات آن، نیازمند احیاء این ریل آماده است.‌

واحدهای صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس جویای نیروی کار هستند و در صورت توجه بیشتر به قطار تبریز_جلفا امکان جذب نیرو از سایر شهرهای همجوار ممکن می‌شود و جوانان جویای کار نیز به اشتغال در بخش خصوصی ترغیب می‌شوند.‌