اخباری از احتمال برخورد با سجاد غریبی در بازگشت به کشور
اخباری از احتمال برخورد با سجاد غریبی در بازگشت به کشور

اخباری از احتمال برخورد با سجاد غریبی در بازگشت به کشور 🔹یک رسانه ورزشی می گوید با توجه به آنچه که در آخرین مصاحبه سجاد غریبی رخ داده و از آنجایی که او در این مبارزات خود را نماینده ایران معرفی کرده و با عناصر عرفی وارد رقابت می‌شده است، برخورد جدی با وی انجام […]

اخباری از احتمال برخورد با سجاد غریبی در بازگشت به کشور

🔹یک رسانه ورزشی می گوید با توجه به آنچه که در آخرین مصاحبه سجاد غریبی رخ داده و از آنجایی که او در این مبارزات خود را نماینده ایران معرفی کرده و با عناصر عرفی وارد رقابت می‌شده است، برخورد جدی با وی انجام خواهد شد.

🔹ورزش سه نوشت: به نظر می‌رسد سجاد غریبی ورزشکار اینستاگرامی ایرانی در بازگشت به کشور با برخورد و توبیخ از سوی مسئولان مربوطه مواجه بشود.