اخباری تکذیب کرد
اخباری تکذیب کرد

محمدرضا اخباری دروازه‌بان تراکتور، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران هرگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تمدید قرارداد خود با باشگاه تراکتور را تکذیب کرد.

محمدرضا اخباری دروازه‌بان تراکتور، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران هرگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تمدید قرارداد خود با باشگاه تراکتور را تکذیب کرد.