اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان تابستان
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان تابستان

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان تابستان 🔹جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر آن‌ها شناسایی شده اند و باید سهام عدالت در فاز اول، به این افراد اختصاص پیدا کند.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان تابستان

🔹جاماندگان سهام عدالت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون ۴ میلیون نفر آن‌ها شناسایی شده اند و باید سهام عدالت در فاز اول، به این افراد اختصاص پیدا کند.