اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان شهرستان خوی
اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان شهرستان خوی

اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان شهرستان خوی 🔹رئیس سازمان سنجش از اعطای سهمیه ویژه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده خوی با موافقت رئیس‌جمهور خبر داد.

اختصاص سهمیه کنکور به داوطلبان شهرستان خوی

🔹رئیس سازمان سنجش از اعطای سهمیه ویژه به داوطلبان مناطق زلزله‌زده خوی با موافقت رئیس‌جمهور خبر داد.