اختصاص پاداش پایان سال شهردار تبریز به آزادی زندانیان غیرعمد
اختصاص پاداش پایان سال شهردار تبریز به آزادی زندانیان غیرعمد

اختصاص پاداش پایان سال شهردار تبریز به آزادی زندانیان غیرعمد شهردار تبریز پاداش پایان سال خود برابر با حقوق و مزایای یک ماه خود را به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد. رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز امروز در یکصد و سی و دومین جلسه شورا از تلاشهای شبانه روزی شهردار و […]

اختصاص پاداش پایان سال شهردار تبریز به آزادی زندانیان غیرعمد

شهردار تبریز پاداش پایان سال خود برابر با حقوق و مزایای یک ماه خود را به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد.

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز امروز در یکصد و سی و دومین جلسه شورا از تلاشهای شبانه روزی شهردار و همکاران وی تجلیل و قدردانی کردند.

بر اساس تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، حقوق و مزایای یک ماه شهردار به عنوان پاداش پایان سال به یعقوب هوشیار اختصاص یافت که وی نیز این پاداش را به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد