اختلاف فرانسه و اسرائیل درباره خطر قرمز هسته ای ایران
اختلاف فرانسه و اسرائیل درباره خطر قرمز هسته ای ایران

اختلاف فرانسه و اسرائیل درباره خطر قرمز هسته ای ایران / غنی سازی ۹۰ درصدی یا بمب اتمی؟ 🔹فرانسه و اسرائیل درباره تعیین خط قرمز هسته ای ایران اختلاف نظر دارند. این موضوع را روزنامه اسرائیلی درباره جزئیات مذاکرات اخیر سران دو طرف در پاریس منتشر کرده است. 🔹روزنامه “تایمز اسرائیل” The Times of Israel […]

اختلاف فرانسه و اسرائیل درباره خطر قرمز هسته ای ایران / غنی سازی ۹۰ درصدی یا بمب اتمی؟

🔹فرانسه و اسرائیل درباره تعیین خط قرمز هسته ای ایران اختلاف نظر دارند. این موضوع را روزنامه اسرائیلی درباره جزئیات مذاکرات اخیر سران دو طرف در پاریس منتشر کرده است.

🔹روزنامه “تایمز اسرائیل” The Times of Israel نوشت در این دیدار میان مکرون و نتانیاهو درباره اینکه چه چیزی باید برای غرب، خط قرمز هسته ای ایران باشد اختلاف وجود داشت.  نتانیاهو گفت خط قرمز باید غنی سازی ۹۰ درصدی ایران باشد اما مکرون خط قرمز را نظامی سازی برنامه هسته ای ایران دانست.

🔹به گفته این روزنامه، رهبران اسرائیل و فرانسه درباره همکاری برای مهار ایران توافق کردند اما درباره عملیات یا اقدام مشخصی، گفتگو نکردند.