اختلاف پدر و مادرم باعث شد معتاد شوم
اختلاف پدر و مادرم باعث شد معتاد شوم

نوجوانی که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده مطرح کرد:اختلاف پدر و مادرم باعث شد معتاد شوم 🔹سینا پسر نوجوانی است که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده است. او به داشتن مواد اعتراف کرده و حالا در دادگاه اطفال محاکمه می‌شود. 🔹پسر ۱۵ساله درباره دلایل گرفتاری در دام اعتیاد توضیح می‌دهد و […]

نوجوانی که به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده مطرح کرد:اختلاف پدر و مادرم باعث شد معتاد شوم

🔹سینا پسر نوجوانی است که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده است. او به داشتن مواد اعتراف کرده و حالا در دادگاه اطفال محاکمه می‌شود.

🔹پسر ۱۵ساله درباره دلایل گرفتاری در دام اعتیاد توضیح می‌دهد و می‌گوید اگر مشکلات خانوادگی‌شان حل شود، او نیز زندگی سالمی را در پیش خواهد گرفت.

🔹او سابقه ندارد و اولین بار است که در دادگاه حاضر می‌شود.