اداره‌ی کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با ماماها قرارداد می‌بندد            
اداره‌ی کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با ماماها قرارداد می‌بندد            

🔺با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت      ▫️اداره‌ی کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با ماماها قرارداد می‌بندد                                                                                                         ▪️با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اداره کل بیمه سلامت آماده عقد قرارداد با ماماهای استان است. به گزارش روابط عمومی اداره‌ی کل بیمه سلامت استان دکتر مجیدی، مدیر کل بیمه سلامت استان […]

🔺با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت      ▫️اداره‌ی کل بیمه سلامت آذربایجان شرقی با ماماها قرارداد می‌بندد                                                                                                        

▪️با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اداره کل بیمه سلامت آماده عقد قرارداد با ماماهای استان است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌ی کل بیمه سلامت استان دکتر مجیدی، مدیر کل بیمه سلامت استان در این خصوص گفت: با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از درمان زوجهای نابارور، اداره‌ی کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی آماده‌ی عقد قرارداد با همه‌ی کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترهای رشته‌ی مامایی است.

مدیر کل بیمه سلامت استان افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سامانه الکترونیکی شرکای کاری سازمان بیمه سلامت به نشانی  https://eservices.ihio.gov.ir/psc/  ضمن ثبت نام اولیه نسبت به بارگزاری پروانه معتبر خود اقدام کرده و سپس برای تکمیل فرم قرارداد نامه به اداره نظارت و ارزشیابی اداره‌کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی مراجعه نمایند.

وی افزود:پس از ثبت نام اولیه، مدارک بارگذاری شده و درخواست ماماها توسط اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت استان بررسی می شود و در مرحله بعد کارشناسان نظارت برای بررسی مطب به صورت حضوری از مطب بازدید می نمایند.