ادعای خبرگزاری فارس: مهسا امینی مبتلا به صرع و دیابت بود؛ تومور مغزی هم داشته
ادعای خبرگزاری فارس: مهسا امینی مبتلا به صرع و دیابت بود؛ تومور مغزی هم داشته

ادعای خبرگزاری فارس: مهسا امینی مبتلا به صرع و دیابت بود؛ تومور مغزی هم داشته 🔹بنا به ادعای خبرگزاری فارس، در سی تی اسکن مغزی علایمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است.

ادعای خبرگزاری فارس: مهسا امینی مبتلا به صرع و دیابت بود؛ تومور مغزی هم داشته

🔹بنا به ادعای خبرگزاری فارس، در سی تی اسکن مغزی علایمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است.