ادعای رسانه اصولگرا: ممکن است تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج ترور شوند!
ادعای رسانه اصولگرا: ممکن است تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج ترور شوند!

🔻ادعای رسانه اصولگرا: ممکن است تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج ترور شوند! مشرق نیوز نوشت: برخی اطلاعات جدید، از ادامه اجرای سیاست کشته‌سازی این بار با ترور تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج که مردم را به درگیری ها در کشور دعوت کرده اند حکایت دارد.

🔻ادعای رسانه اصولگرا: ممکن است تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج ترور شوند!

مشرق نیوز نوشت: برخی اطلاعات جدید، از ادامه اجرای سیاست کشته‌سازی این بار با ترور تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج که مردم را به درگیری ها در کشور دعوت کرده اند حکایت دارد.