ادعای سایت کمیته بین‌ المللی المپیک؛ باخ از ایران تعهد گرفت!
ادعای سایت کمیته بین‌ المللی المپیک؛ باخ از ایران تعهد گرفت!

ادعای سایت کمیته بین‌ المللی المپیک؛ باخ از ایران تعهد گرفت! 🔸کمیته ملی المپیک ایران در نشست با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک متعهد شد که تلاش‌های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران و رعایت کامل اصل نبود تبعیض ادامه دهد. 🔸سایت IOC در ادامه این خبر نوشت: کمیته ملی المپیک ایران متعهد شد که تلاش‌های خود […]

ادعای سایت کمیته بین‌ المللی المپیک؛ باخ از ایران تعهد گرفت!

🔸کمیته ملی المپیک ایران در نشست با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک متعهد شد که تلاش‌های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران و رعایت کامل اصل نبود تبعیض ادامه دهد.

🔸سایت IOC در ادامه این خبر نوشت: کمیته ملی المپیک ایران متعهد شد که تلاش‌های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران، هم از منظر انسانی و هم از منظر ورزشی پیگیری کرده و گسترش دهد و به منشور المپیک و رعایت کامل اصل نبود تبعیض ادامه دهد.

🔸رئیس کمیته بین‌المللی المپیک درخواست گزارش کتبی از کمیته ملی المپیک ایران در مورد تمامی این موضوعات و همچنین ارائه گزارش بیشتر در مورد وضعیت بانوان در ورزش ایران کرد.

این نهاد ورزشی همچنین اعلام کرده که پس از دریافت این گزارش، دپارتمان روابط کمیته ‌بین‌المللی المپیک گزارش خود درباره ایران را در جلسه بعدی هیئت اجرایی IOC در مارس ۲۰۲۳ ارائه خواهد کرد.