ادعای عادل الجبیر: ایران موظف است از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد
ادعای عادل الجبیر: ایران موظف است از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد

ادعای عادل الجبیر: ایران موظف است از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان:در صورتی که تهران رفتار خود را تغییر دهد، ریاض آماده است تا روابط با تهران را بهبود بخشد.

ادعای عادل الجبیر: ایران موظف است از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد

عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان:در صورتی که تهران رفتار خود را تغییر دهد، ریاض آماده است تا روابط با تهران را بهبود بخشد.