ادعای وزیر کشور استرالیا علیه ایران: عملیات جاسوسی ایران را خنثی کردیم
ادعای وزیر کشور استرالیا علیه ایران: عملیات جاسوسی ایران را خنثی کردیم

ادعای وزیر کشور استرالیا علیه ایران: عملیات جاسوسی ایران را خنثی کردیم کلر اونیل وزیر کشور استرالیا روز سه‌شنبه در اظهاراتی ادعا کرد که آژانس اطلاعات داخلی این کشور (ASIO) اواخر سال گذشته عملیات جاسوسی توسط دولت ایران را که یک شهروند دوتابعیتی مرتبط با اعتراضات را در استرالیا هدف قرار داده بود، متوقف کرده […]

ادعای وزیر کشور استرالیا علیه ایران: عملیات جاسوسی ایران را خنثی کردیم

کلر اونیل وزیر کشور استرالیا روز سه‌شنبه در اظهاراتی ادعا کرد که آژانس اطلاعات داخلی این کشور (ASIO) اواخر سال گذشته عملیات جاسوسی توسط دولت ایران را که یک شهروند دوتابعیتی مرتبط با اعتراضات را در استرالیا هدف قرار داده بود، متوقف کرده است.