اذعان به عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه صنعت آذربایجان شرقی!
اذعان به عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه صنعت آذربایجان شرقی!

اذعان به عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه صنعت آذربایجان شرقی! بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی: 🔹توسعه این استان با یک عقب ماندگی تاریخی مواجه بوده و از کریدور توسعه کشور خارج شده است. 🔹متوسط رشد اقتصادی استان نسبت به متوسط کشوری پایین است. 🔹 در استان صنایع «های‌تک» کمتری وجود دارند و بیشتر صنایع قدیمی […]

اذعان به عقب‌ماندگی تاریخی در توسعه صنعت آذربایجان شرقی!

بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

🔹توسعه این استان با یک عقب ماندگی تاریخی مواجه بوده و از کریدور توسعه کشور خارج شده است.

🔹متوسط رشد اقتصادی استان نسبت به متوسط کشوری پایین است.

🔹 در استان صنایع «های‌تک» کمتری وجود دارند و بیشتر صنایع قدیمی و فرسوده هستند.