ارائه خدمات درمانی و اجتماعی برای مناطق کم برخوردار و افراد بی بضاعت
ارائه خدمات درمانی و اجتماعی برای مناطق کم برخوردار و افراد بی بضاعت

⭐ارائه خدمات درمانی و اجتماعی برای مناطق کم برخوردار و افراد بی بضاعت اهداف و برنامه های جاری و پیش روی موسسه جدید التاسیس حمایتی و نیکوکاری در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری مطرح و در این خصوص تبادل افکار گردید. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری، هم اندیشی با […]

⭐ارائه خدمات درمانی و اجتماعی برای مناطق کم برخوردار و افراد بی بضاعت

اهداف و برنامه های جاری و پیش روی موسسه جدید التاسیس حمایتی و نیکوکاری در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری مطرح و در این خصوص تبادل افکار گردید.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری، هم اندیشی با هدف بررسی اهداف اعضا و هئیت مدیره این موسسه و چگونگی تعامل طرفین در محل اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری برگزار شد و طی آن محمد حسین حسن زاده مدیر کل این مجموعه ضمن استقبال از فعالیت ها و اقدامات خیرخواهانه موسسات و افراد نیکوکار از تلاش و زحمات اعضای این مجموعه نوپای حمایتی در راستای مرتفع نمودن مشکلات بیماران سرطانی قدردانی کرد و افزود: شهرداری همواره جهت همکاری و مشارکت در امور خیرخواهانه و ارائه خدمات به شهروندان دارای قابلیت بالقوه بوده و در این باره نیز توانایی لازم را جهت مشارکت همه جانبه اجتماعی و هم افزایی لازم دارد.