ارتش رژیم صهیونیستی نابلس را محاصره کرد
ارتش رژیم صهیونیستی نابلس را محاصره کرد

🔻ارتش رژیم صهیونیستی نابلس را محاصره کرد 🔹ارتش رژیم صهیونیستی در پی کشته‌ شدن یک نظامی خود، شهر نابلس در شمال کرانه باختری را تحت محاصره کامل خود درآورد.

🔻ارتش رژیم صهیونیستی نابلس را محاصره کرد

🔹ارتش رژیم صهیونیستی در پی کشته‌ شدن یک نظامی خود، شهر نابلس در شمال کرانه باختری را تحت محاصره کامل خود درآورد.