اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود
اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود

🔻اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود 🔹رئیس جمهور ترکیه فردا برای افتتاح فرودگاه بین‌المللی زنگیلان به جمهوری آذربایجان سفر خواهد کرد. 🔹این فرودگاه با همکاری شرکتهای ترکیه‌ای ساخته شده است. 🔹همچنین در این سفر، دیگر پروژه‌های زیربنایی منطقه با حضور روسای جمهور ترکیه و آذربایجان کلنگ‌زنی خواهد شد.

🔻اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود

🔹رئیس جمهور ترکیه فردا برای افتتاح فرودگاه بین‌المللی زنگیلان به جمهوری آذربایجان سفر خواهد کرد.

🔹این فرودگاه با همکاری شرکتهای ترکیه‌ای ساخته شده است.

🔹همچنین در این سفر، دیگر پروژه‌های زیربنایی منطقه با حضور روسای جمهور ترکیه و آذربایجان کلنگ‌زنی خواهد شد.