ارزشی‌ها رکبِ جریان خالص‌سازی را درک کرده‌اند!
ارزشی‌ها رکبِ جریان خالص‌سازی را درک کرده‌اند!

ارزشی‌ها رکبِ جریان خالص‌سازی را درک کرده‌اند!/ دفاع جایگاه‌نشینان از روحانی خیلی پرمعناست! به قلم مصطفی فقیهی: چندنفر در «حرم‌امام» به روحانی فحاشی کرده‌ و در مقابل تعداد بیشتری از او حمایت کرده‌اند. جوانان ارزشی و زلالی که سابقاً دروغ‌ها علیه روحانی را باور کرده‌ و حالا، با دیدن اوضاع کشور و ناشی‌گری‌ها، خیلی خوب […]

ارزشی‌ها رکبِ جریان خالص‌سازی را درک کرده‌اند!/ دفاع جایگاه‌نشینان از روحانی خیلی پرمعناست!

به قلم مصطفی فقیهی:

چندنفر در «حرم‌امام» به روحانی فحاشی کرده‌ و در مقابل تعداد بیشتری از او حمایت کرده‌اند. جوانان ارزشی و زلالی که سابقاً دروغ‌ها علیه روحانی را باور کرده‌ و حالا، با دیدن اوضاع کشور و ناشی‌گری‌ها، خیلی خوب فهمیده‌اند که از جریان‌خالص‌سازی رکب خورده‌اند.

پی‌نوشت اول: در چنین مراسم‌هایی که روحانی حضور داشت، عمدتاً علیه او شعار می‌دادند و کسی به دفاع از او نمی‌پرداخت. ببینید آش چقدر شور شده که منتقدان دولت او -که حالا در شمار دولت‌مردان هستند- نیز به دفاع از او می‌پردازند.

پی‌نوشت دوم: جایگاه‌نشینان را عمدتاً مدیران و علاقمندان سیاسی نزدیک به ارگان‌های فرهنگی و ارزشی تشکیل می‌دهند.