ارسال پیامک‌های کشف حجاب آتش التهابات را برافروخته می‌کند
ارسال پیامک‌های کشف حجاب آتش التهابات را برافروخته می‌کند

🔻یک روزنامه اصلاح‌طلب هشدار داد؛ ارسال پیامک‌های کشف حجاب آتش التهابات را برافروخته می‌کند روزنامه هم میهن نوشت: با آرام شدن فضای جامعه، بار دیگر رفتارهایی انجام می‌شود که نگرانی‌ها را برای برافروخته شدن دوباره آتش التهابات در جامعه افزایش می‌دهد. ارسال پیامک بی‌حجابی یا تعطیلی مراکز تجاری به‌دلیل بی‌حجابی مشتریان، از جمله این موارد […]

🔻یک روزنامه اصلاح‌طلب هشدار داد؛ ارسال پیامک‌های کشف حجاب آتش التهابات را برافروخته می‌کند

روزنامه هم میهن نوشت: با آرام شدن فضای جامعه، بار دیگر رفتارهایی انجام می‌شود که نگرانی‌ها را برای برافروخته شدن دوباره آتش التهابات در جامعه افزایش می‌دهد. ارسال پیامک بی‌حجابی یا تعطیلی مراکز تجاری به‌دلیل بی‌حجابی مشتریان، از جمله این موارد هستند.

🔹این اقدام می‌تواند پیامدهای اجتماعی در جامعه ایجاد کند. کارشناسان تاکید می‌کنند، استفاده از ابزار اجبار در پوشش و نوع برخورد با آن، تاثیری نامطلوب بر جامعه‌ می‌گذارد و باید مسئولان درباره این موضوع بازنگری جدی داشته باشند.