ارسال ۵۰ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد در حوزه منطقه
ارسال ۵۰ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد در حوزه منطقه

ارسال ۵۰ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد در حوزه منطقه شهردار منطقه ۴ تبریز با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بی وقفه ادامه دارد، گفت: ۵۰ مورد تخلفات ساختمانی طی اردیبهشت سال جاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است. به گزارش تایسیز نیوز به نقل […]

ارسال ۵۰ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد در حوزه منطقه

ارسال ۵۰ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد در حوزه منطقه

شهردار منطقه ۴ تبریز با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بی وقفه ادامه دارد، گفت: ۵۰ مورد تخلفات ساختمانی طی اردیبهشت سال جاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده است.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، هادی مقدم‌زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای پیشگیری از تخلفات ساختمانی و حمایت از حقوق شهروندان، مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و تخلفات ساختمانی را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

شهردار منطقه۴ تصریح کرد: شهرداری منطقه ۴ در اردیبهشت امسال با شناسایی، تشکیل پرونده و ارسال بیش از ۵۰ مورد تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد در مقابله با این تخلف اهتمام ویژه ای دارد.

به گفته مقدم‌زاده، ساخت و ساز غیرمجاز مشکلاتی همچون عدم استحکام بنا و تعرض به معابر عمومی را به دنبال دارد، این در حالی است که با ساخت و ساز اصولی و رعایت ضوابط شهرسازی، ضمن پیشگیری از این مخاطرات، حقوق شهروندان نیز تامین می‌شود.