اروپا از کمک نظامی بیشتر به اوکراین خبر داد
اروپا از کمک نظامی بیشتر به اوکراین خبر داد

🔻اروپا از کمک نظامی بیشتر به اوکراین خبر داد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:عمیقاً از حملات روسیه به کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین شوکه شده‌ام. چنین اقداماتی در قرن بیست و یکم جایی ندارد. من آنها را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنم. 🔹ما کنار اوکراین ایستاده‌ایم، حمایت نظامی بیشتر اتحادیه اروپا در […]

🔻اروپا از کمک نظامی بیشتر به اوکراین خبر داد

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:عمیقاً از حملات روسیه به کی‌یف و سایر شهرهای اوکراین شوکه شده‌ام. چنین اقداماتی در قرن بیست و یکم جایی ندارد. من آنها را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنم.

🔹ما کنار اوکراین ایستاده‌ایم، حمایت نظامی بیشتر اتحادیه اروپا در راه است.