ازبکستان با درهم کوبیدن تایلند سوم شد؛ پایان قضاوت داوران ایرانی
ازبکستان با درهم کوبیدن تایلند سوم شد؛ پایان قضاوت داوران ایرانی

ازبکستان با درهم کوبیدن تایلند سوم شد؛ پایان قضاوت داوران ایرانی 🔹تیم ملی فوتسال ازبکستان با پیروزی پرگل ۶ بر ٢ مقابل تایلند عنوان سومی رقابت‌های جام ملتهای آسیا را بدست آورد. 🔹قضاوت این دیدار را دو داور کشورمان برعهده داشتند.

ازبکستان با درهم کوبیدن تایلند سوم شد؛ پایان قضاوت داوران ایرانی

🔹تیم ملی فوتسال ازبکستان با پیروزی پرگل ۶ بر ٢ مقابل تایلند عنوان سومی رقابت‌های جام ملتهای آسیا را بدست آورد.

🔹قضاوت این دیدار را دو داور کشورمان برعهده داشتند.