ازکوتاهی و خطای عمدی هیچ کس در انجام وظایف خود که منجر به اجحاف حقوق مردم بشود ، مدارا نمیکنیم .
ازکوتاهی و خطای عمدی هیچ کس در انجام وظایف خود که منجر به اجحاف حقوق مردم بشود ، مدارا نمیکنیم .

شهردار منطقه ۳ در جلسه کمیته درآمد:ازکوتاهی و خطای عمدی هیچ کس در انجام وظایف خود که منجر به اجحاف حقوق مردم بشود ، مدارا نمیکنیم . شهردار منطقه ۳ تبریز درآمد نقدی و غیر نقدی تیرماه منطقه را نسبت به سه ماه اول سال بیشتر ذکر کرد و گفت: موفقیت هر سازمان و مجموعه […]

شهردار منطقه ۳ در جلسه کمیته درآمد:ازکوتاهی و خطای عمدی هیچ کس در انجام وظایف خود که منجر به اجحاف حقوق مردم بشود ، مدارا نمیکنیم .

شهردار منطقه ۳ تبریز درآمد نقدی و غیر نقدی تیرماه منطقه را نسبت به سه ماه اول سال بیشتر ذکر کرد و گفت: موفقیت هر سازمان و مجموعه در گرو فعالیت تیمی کارکنان آن مجموعه است.

اکبر پورخردمند صبح امروز در جلسه کمیته درآمد منطقه، از فعالیت تمامی واحد های منطقه به خصوص واحد نوسازی و مشاغل منطقه در افزایش درآمد منطقه در تیر ماه، نسبت به سه ماه اول سال ، گفت: کسب موفقیت و رشد هر سازمان و مجموعه‌ای در گرو فعالیت و کار تیمی کارکنان آن مجموعه است و بنابراین بی‌تفاوتی هر یک از کارکنان باعث کاهش بهره وری خواهد شد.

شهردار منطقه اظهار داشت: بعضا شنیده می‌شود پرونده ای در روند بررسی اداری گم شده و در نهایت ارباب رجوع بدین جهت دچار زحمات و مشکلات می‌گردد ، حال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته دیگر هیچ پرونده ای گم نشده و احیانا اگر موردی پیش آید باید در همان روز حل شود و نکته مهم‌تر اینکه، شهرداری از تخلفات هیچ کارمندی حمایت نمی‌کند.