از ارتش و بسیج برای مقابله با بی حجابی استفاده کنید
از ارتش و بسیج برای مقابله با بی حجابی استفاده کنید

از ارتش و بسیج برای مقابله با بی حجابی استفاده کنید محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، با یکسان تلقی کردن “بی‌حجابی” و “فحشا” گفته است، چرا از ظرفیت ارتش و بسیج برای مقابله با بی‌حجابی استفاده نمی‌شود؟ او گفت: «نیروهای مردمی و جهادی، رسانه‌ها و نیروهای ارتش و بسیج در کرونا پای کار بودند. […]

از ارتش و بسیج برای مقابله با بی حجابی استفاده کنید

محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، با یکسان تلقی کردن “بی‌حجابی” و “فحشا” گفته است، چرا از ظرفیت ارتش و بسیج برای مقابله با بی‌حجابی استفاده نمی‌شود؟

او گفت: «نیروهای مردمی و جهادی، رسانه‌ها و نیروهای ارتش و بسیج در کرونا پای کار بودند. حالا چرا از این ظرفیت برای مقابله با فحشا و بی‌حجابی استفاده نمی‌شود؟»