از مسجد ارک تا مسجد الاقصا هم صدا با مردم فلسطین
از مسجد ارک تا مسجد الاقصا هم صدا با مردم فلسطین

از مسجد ارک تا مسجد الاقصا هم صدا با مردم فلسطین پویش جهانی سنفطر فی القدس همزمان با روز جهانی قدس با هدف ترویج فرهنگ و آداب و رسوم فلسطین در تبریز نیز آغاز شد و شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محوطه ارک تبریز میزبان ۱۵۰۰ نفر از روزه داران […]

از مسجد ارک تا مسجد الاقصا هم صدا با مردم فلسطین

پویش جهانی سنفطر فی القدس همزمان با روز جهانی قدس با هدف ترویج فرهنگ و آداب و رسوم فلسطین در تبریز نیز آغاز شد و شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محوطه ارک تبریز میزبان ۱۵۰۰ نفر از روزه داران تبریزی بود.

این پویش مردمی با هدف ترویج فرهنگ و آداب و رسوم فلسطین به اجرا در آمد.در این پویش با غذای فلسطینی مقلوبه که به نمادی از مقاومت زنان فلسطینی در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل شده است، پذیرایی شد.

این پویش تاکید جدی بر سه مولفه لباس، موسیقی و غذای سنتی فلسطینی داشت. در ادامه سعی شد با گرفتن عکس یادگاری با لباس محلی فلسطینی و انتشار آن در فضای مجازی همدلی و همراهی مردم تبریز با مردم مقاوم فلسطین را نمایش بگذارند.

یکی دیگر اقدامات ابتکاری این پویش در تبریز راه اندازی رادیو حنین که تلفیقی از موسیقی سنتی فلسطینی و مصاحبه با کارشناسان حوزه فلسطین بود به اجرا در آمد.پویش جهانی سنفطر فی القدس در شهر های استانبول، تهران، کابل، بغداد، دمشق و در ادامه آنها در تبریز به کار خود پایان داد.