اسامی افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم‌شده توسط آمریکا
اسامی افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم‌شده توسط آمریکا

اسامی افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم‌شده توسط آمریکا 🔹مرتضی رجبی اسلامی- تبعه ایران- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران 🔹مهدیه سانچولی، تبعه ایران- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران 🔹شرکت علی المطوع لتجاره البترول- مستقر در امارات- مرتبط با شرکت پتروشیمی تریلیانس 🔹شرکت راشین اقیانوس شرق- مستقر در ایران- طبق قانون […]

اسامی افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های تحریم‌شده توسط آمریکا

🔹مرتضی رجبی اسلامی- تبعه ایران- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران

🔹مهدیه سانچولی، تبعه ایران- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران

🔹شرکت علی المطوع لتجاره البترول- مستقر در امارات- مرتبط با شرکت پتروشیمی تریلیانس

🔹شرکت راشین اقیانوس شرق- مستقر در ایران- طبق قانون اجرایی شماره ۱۳۸۴۶

🔹شرکت ایدجار کومیرشال سولیوشنز، مستقر در امارات- به بخاطر ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

🔹شرکت امیرالد، مستقر در امارات به خاطر ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران

🔹شرکت اوروین، مستقر در سنگاپور، طبق فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۶۴

🔹شرکت پتروشیمی جم، مستقر در ایران- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

🔹شرکت صنعتی لاسترو- مستقر در هنگ‌کنگ- به خاطر ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

🔹شرکت اولیجی اینترنشنال، مستقر در هنگ‌کنگ- به خاطر ارتباط با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

🔹شرکت نفت ستاره خلیج فارس، مستقر در ایران- طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

🔹شرکت پتروکیک، مستقر در امارات، به دلیل ارتباط با نفت بهران

🔹شرکت TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING- مستقر در ویتنام- طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

🔹شرکت زاگرس ترابران آریا- مستقر در ایران- طبق فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶

🔹شرکت پتروگات- مستقر در امارات- به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی نفت ایران🔹

نفت‌کش BS BRAVO به دلیل ارتباط با شرکت TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING-نفت‌کش SUMMER 5- به بهانه ارتباط با TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADINGwww.asriran.com/003YY2