استاد ارتباطات: توجه به فهم مخاطبان رمز موفقیت رسانه است
استاد ارتباطات: توجه به فهم مخاطبان رمز موفقیت رسانه است

نویسنده و استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: توجه ویژه به مخاطب، اندیشه مخاطبان رمز موفقیت رسانه ها در عصر ارتباطات است. به گزارش تایسیزنیوز، دکتر مهدی منتظر قائم در نشست نقد و بررسی کتاب، ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب و مطبوعات تبریز با بررسی کتاب مخاطب شناسی اثر دنیس مک کوئیل ترجمه منتظر قائم، با تعریف […]

نویسنده و استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: توجه ویژه به مخاطب، اندیشه مخاطبان رمز موفقیت رسانه ها در عصر ارتباطات است.

به گزارش تایسیزنیوز، دکتر مهدی منتظر قائم در نشست نقد و بررسی کتاب، ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب و مطبوعات تبریز با بررسی کتاب مخاطب شناسی اثر دنیس مک کوئیل ترجمه منتظر قائم، با تعریف مخاطب و مخاطب شناسی، اظهار کرد: مخاطب به ۲ گروه مخاطب توده وار و مخاطب گروهی تقسیم می شود.

وی همچنین تاثیر متقابل مخاطب بر روی رسانه و رسانه بر مخاطب را تبیین کرد و در ادامه با تاکید بر این نکته که مخاطبان را می توان در طیف های مختلف دسته بندی کرد، افزود: مخاطبان با توجه به معرفت اجتماعی خود به خوانش پیام های ارسالی رسانه ها کنش نشان می دهند.

منتظر قائم میزان موفقیت رسانه های ملی و محلی را توجه این رسانه ها به فهم مخاطبان خود خواند و خاطر نشان کرد : مخاطب انسانی منتقد است که بر اساس فهم اجتماعی خود می تواند پیام های رسانه ها را مورد نقد و انتقاد قرار دهد.

دکتر سید حسن آذری استاد دانشگاه های تبریز نیز با تاکید بر این نکته که معیارهای مختلفی برای مخاطب شناسی در رشته ارتباطات مطرح است، گفت: برخی از این معیارها از مناظری چون جغرافیایی( محلی، منطقه‌ای و ملی )، زمانی( میزان مصرف مخاطب در طول روز) و محتوایی قابل بررسی است.

وی با اشاره به اندیشه های یکی از متخصصان حوزه ارتباطات و جامعه شناسی ، کاستلز به ارتباط دوسویه مخاطب و رسانه تاکید کرد و افزود: بستر تاریخی در این رابطه دوسویه نقش تاثیر گذاری ایفا می کند.

آذری در ادامه به نوع دیگری از تقسیم بندی مخاطب اشاره کرد و گفت: مخاطبان به انواع مخاطب جنسی، سنی، قومی قابل تقسیم هستند.

در پایان این نشست به سوالات حاضران در جلسه پاسخ داده شد.