استاد حوزه علمیه قم: کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند
استاد حوزه علمیه قم: کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند

🔻استاد حوزه علمیه قم: کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند مسعود عالی:فضای مجازی که به تعبیر رهبری قتلگاه برای جوانان و نوجوانان است زمینه ساز فتنه‌ها می‌شود. در دولت قبل به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کردند در حالی که هیچ کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند. 🔹مسئولان ارشد و رئیس […]

🔻استاد حوزه علمیه قم: کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند

مسعود عالی:فضای مجازی که به تعبیر رهبری قتلگاه برای جوانان و نوجوانان است زمینه ساز فتنه‌ها می‌شود. در دولت قبل به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کردند در حالی که هیچ کشوری نداریم که فضای مجازی را مدیریت نکند.

🔹مسئولان ارشد و رئیس جمهور شبانه روز تلاش می‌کنند ولی برخی از مدیران میانی باید تسویه شوند چرا که همان قبلی‌ها هستند که مسببان اوضاع فعلی هستند.

🔹اکنون که همه اجناس گران شده ولی مردم آشوب نکردند چرا که به دولت اعتماد داشتند.