استاد دانشکده مفید قم: فقدان آزادی و عدالت جوانان را به خشم آورده است
استاد دانشکده مفید قم: فقدان آزادی و عدالت جوانان را به خشم آورده است

استاد دانشکده مفید قم: فقدان آزادی و عدالت جوانان را به خشم آورده است 🔹  ٩٠ درصد از برنامه های صدا و سیما مطلوب نیست 🔹 باید ادبیات مسئولین نسبت به این اعتراضات عوض شود 🔹 دردها و مشکلات فروخفته ای هست که دولتمردان ما باید به آنها توجه و مشکلات را حل کنند 🔹فاضل […]

استاد دانشکده مفید قم: فقدان آزادی و عدالت جوانان را به خشم آورده است

🔹  ٩٠ درصد از برنامه های صدا و سیما مطلوب نیست

🔹 باید ادبیات مسئولین نسبت به این اعتراضات عوض شود

🔹 دردها و مشکلات فروخفته ای هست که دولتمردان ما باید به آنها توجه و مشکلات را حل کنند

🔹فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم: من معتقدم رخدادهایی که در جامعه پیش می آید، مثل همین اعتراضاتی که اخیرا در جامعه خودمان می بینیم، را باید دقیقا ریشه یابی کنیم.

🔹اگر خواسته باشیم فرافکنی کنیم و بگوییم همه اش به تحریک آن طرف مرزها است و کشورهای خارجی دارند این کارها را می کنند، تحریک کننده هستند، عوامل نفوذ دارند و چند نفر از آنها را دستگیر کرده ایم، نقطه ضعف را نشان می دهد.

🔹یعنی نظامی که بعد از ۴٣ سال نتوانسته جلوی عوامل نفوذ را بگیرد و اینقدر قدرت دارند که مردم را به خیابان بکشانند، وای به حال ما.